MALOPRODAJNI OBJEKTI

Prevencija i terapija – SRC 11. April
Adresa: Sportsko rekreativni centar “11. April”,
Autoput za Zagreb br.2, Beograd

prevencijaiterapija.nbg@aleksandarmn.com
Broj telefona: 011 26 90 399

Radno vreme:
Ponedeljak-Subota: 10-18h;
Nedelja: neradni dan

Prevencija i terapija – SC Banjica
Adresa: Sportski centar Banjica,
Crnotravska 4 , Beograd

prevencijaiterapija.banjica@aleksandarmn.com
Broj telefona: 011 266 8 666

Radno vreme:
Ponedeljak-Subota: 10-18h;
Nedelja: neradni dan

Prevencija i terapija – Klinički Centar
Adresa: Poliklinika Kliničkog Centra Srbije,
službeni ulaz u Polikliniku (ulaz iz Dr Koste Todorovića), Beograd

prevencijaiterapija.kcs@aleksandarmn.com
Broj telefona: 011 265 90 25

Radno vreme:
Ponedeljak- petak: 07-15h;
Subota – nedelja: ne radi

VELEPRODAJA

SRBIJA:
ALEKSANDAR MN D.O.O. BEOGRAD
– FAMILY OF BEST BRANDS –
Tetovska 44, 11000 Beograd
Tel:  011/7838-010; 011/7838-054  Fax: 011/7838-071

Email: info@aleksandarmn.com

AMN Euro Health D.O.O. BEOGRAD

Tetovska 44, 11000 Beograd
Tel: 011/7838-266;011/7838-310 Fax: 011/7838-071

PODDISTRIBUTERI

CRNA GORA:
FARMEGRA d.o.o. Podgorica, +382 20 622 400

BOSNA I HERCEGOVINA:
ICM d.o.o. Bijeljina, +387 55 209 799

MAKEDONIJA:

FARMA 5 d.o.o.e.l. Skopje, + 389 22 700 773