PHYSIOPLATE program

PHYSIOPLATE program

Teraband CLX

Multifunkcionalni aparat nove generacije, idealan za upotrebu u fitnesu, sportu i različitim oblicima rehabilitacije.

Sadrži 232 programa namenjenih za istezanje, toniranje i jačanje mišića. Svaki program pruža upustvo za njegovo izvršenje na ekranu i prikaz pravilnog položaja tela koji treba zauzeti pri vežbanju. Pruža mogućnost sopstvenog kreiranja programa uz podešavanje određenih parametara.

Na raspolaganju su Vam i ekskluzivna tehnološka rešenja:

 • Touch screen display – mogućnost prikaza vežbi na ekranu;
 • Personal trainer – pomoć korisniku u odabiru vežbi najprikladnijih korisnikovim potrebama;
 • Visio – softver koji pokazuje korisniku pravilan položaj tela pri vežbanju;
 • Mypro – mogućnost podešavanja parametara ( učestalosti, broja ponavljanja, vreme trajanja vežbi i vreme trajanja pauze);
 • My exercise – mogućnost menjanja parametara u toku vežbanja;
 • Physio card kit – mogućnost memorisanja parametara od strane korisnika za njegov idealan trening;

Programi

Sport:

 • zagrevanje
 • jačanje mišića- osnovni nivo
 • jačanje mišića-viši nivo
 • istezanje mišića
 • povećanje izdržljivosti

Fitness:

 • učvrščivanje mišića
 • toniranje mišića
 • zatezanje i oblikovanje mišića

Beauty:

 • lipoliza
 • limfna drenaža
 • relax masaža

Screen Shot 2015-02-22 at 12.59.47

Screen Shot 2015-02-22 at 13.00.00