Orgain brend istražuje – kako ishrana utiče na ljude obolele od raka?

Orgain brend istražuje – kako ishrana utiče na ljude obolele od raka?

februar je mesec za obolele od raka

Orgain brend je poznat po svom osnivaču Dr Andrej Abrahamu koji je i sam bio onkološki pacijent i pobedio kancer. Orgain linija proizvoda je nastala kao njegova podrška i podstrek za sve ljude obolele od raka.

Svetska zdravstvena organizacija je 2019. godine procenila učestalost raka širom sveta i utvrdila da je to prvi ili drugi vodeći uzrok smrti pre 70. godine u više od 60% od 183 ispitane zemlje. Širom sveta, teret incidencije raka brzo raste, sa skoro 10 miliona smrtnih slučajeva od raka širom sveta u 2020.¹

Kao razlozi za povećanje navode se rast stanovništva, starenje stanovništva i socioekonomski faktori. Iako su se ekonomski i životni uslovi poboljšali u većini zemalja, ova poboljšanja predstavljaju složeno pitanje.¹ Neka od izloženosti životnoj sredini i promena načina života u vezi sa socioekonomskim poboljšanjima koja podstiču pojavu raka uključuju upotrebu duvana, prekomernu težinu i gojaznost, nedostatak fizičke aktivnosti, niska plodnost i starija starost za prvo rođenje. Ovi trendovi su dragoceni u predviđanju budućeg tereta raka na globalnom nivou i omogućavaju stručnjacima da istraže načine za modifikaciju rizika od raka.²

Određeni neželjeni efekti raka i lečenja mogu se pomoći intervencijom u ishrani. Mučnina, gubitak težine, gubitak mišića i neuhranjenost su uobičajeni neželjeni efekti tokom lečenja raka, a mnogi preživeli od raka su motivisani da traže smernice o izboru hrane i dijetetskim suplementima kako bi poboljšali kvalitet života i stopu preživljavanja.³ Važno je ispitati načine na koje to može da se uradi. zdravstveni radnici bi mogli bolje da razumeju ulogu koju ishrana može da igra u upravljanju simptomima.¹

Evropsko društvo za kliničku ishranu i metabolizam (ESPEN) ispituje stavove preživelih od raka prema intervenciji u ishrani
Preživjeli od raka na 20 različitih kliničkih lokacija u Irskoj ispitani su o njihovim stavovima prema ishrani, a pošto slični pregledi nisu sastavljeni, ovi nalazi su bili revolucionarni. U anketama su bili zastupljeni učesnici sa svim glavnim tipovima karcinoma, a 97,8% ispitanika je ishranu ocenilo kao važnu. Skoro 45% ispitanika je izjavilo da pati od problema u vezi sa ishranom, 45% je izjavilo da je izgubilo na težini zbog raka, a povećanje telesne težine je prijavilo 23% ispitanika.³

Bez pristupa kvalifikovanim zdravstvenim radnicima, poput dijetetičara, mnogi ljudi koji se podvrgavaju lečenju raka traže nekvalifikovane i nepouzdane izvore. U stvari, više od jedne trećine ispitanika je izjavilo da je isprobalo barem jednu od sledećih strategija; restriktivne dijete, vitaminske/mineralne suplemente, biljne lekove i sokove i detoksikaciju bez saveta kvalifikovanog zdravstvenog radnika.³

Neki preživjeli od raka traže kvalifikovane smjernice za ishranu, a ovaj napor podržava Evropsko društvo za kliničku ishranu i metabolizam (ESPEN), jer njihova smjernica iz 2017. preporučuje da se svi pacijenti sa rakom redovno pregledavaju na neuhranjenost. Skoro 40% ispitanih ispitanika dobilo je tretman od registrovanog dijetetičara, a 93% je taj susret ocenilo kao koristan. Više od 55% ispitanika koji nisu posetili registrovanog dijetetičara izjavilo je da bi voleli više saveta o ishrani. Najčešći razlog zašto ispitanici nisu dobili savetovanje o ishrani je to što im nije ponuđen uput.³

Nenamerni gubitak težine i pothranjenost u lečenju raka
Kaheksija, gubitak mišićne i telesne mase usled uznapredovale pothranjenosti, je podmukla.4,5 Nažalost, veći deo vremena kaheksija ostaje neotkrivena i nelečena. Ima dramatičan uticaj na kvalitet života pacijenata i procenjuje se da je odgovor na lečenje odgovoran za do 20% smrti od raka. Do polovine svih pacijenata sa rakom doživljava kaheksiju. Smatra se da su neželjeni efekti progresije raka i lečenja, uključujući anoreksiju, smanjenu fizičku aktivnost, smanjenje lučenja anaboličkih hormona i metaboličke promene koje dovode do abnormalnosti u metabolizmu proteina, lipida i ugljenih hidrata, faktori u razvoju kaheksije. Predloženo je da je proinflamatorna aktivnost citokina koja dovodi do sistemske upale u korenu kaheksije.4

Fizička aktivnost kao kontramera za kaheksiju
Fizička aktivnost je obećavajući metod za prevenciju kaheksije. Iako postoji nekoliko studija o efikasnosti fizičke aktivnosti protiv kaheksije, vežbanje može pomoći u suzbijanju inflamatornog odgovora organizma na rak kroz poboljšanja osetljivosti na insulin, sintezu proteina i aktivnost antioksidativnih enzima.4

Intervencije ishrane mogu pomoći pothranjenim pacijentima sa rakom da poboljšaju kvalitet života
Sistematski pregled ispitao je efikasnost konsultacija o ishrani za preživele od raka. Rezultati pokazuju mešovitu korist od kliničkih prednosti intervencija oralne ishrane, verovatno zbog mešavine ispitivanih vrsta i dužine intervencija hranjenja. Iako su efekti na telesnu težinu i unos energije nedosledni, primećena su poboljšanja kvaliteta života. U poređenju sa rutinskom negom, intervencija u ishrani je bila povezana sa značajnim povećanjem unosa energije, 430 kcal/dan, i povećanjem težine od 1,9 kg.6

Mnogi pacijenti sa rakom doživljavaju promene u apetitu, unosu hrane i nepravilnom varenju i apsorpciji hranljivih materija. Registrovani dijetetičar može da izvrši procenu i nutricionistički skrining kako bi odredio najbolju strategiju za preporuke za ishranu.5

Za one koji žele da povećaju unos proteina na osnovu preporuke dijetetičara, Orgain ima niz gotovih šejkova i proteinskih prahova koji se lako mogu ubaciti u smutije i hranu Alison Tiernei, MS, RD, CD, CSO, onkološki dijetetičar i Orgain Nutrition Član Savetodavnog odbora objašnjava: „Iz prve ruke sam video moć biljne ishrane da pozitivno utiče na živote ne samo pacijenata sa rakom, već i svih pojedinaca koji žele da žive svoj najbolji život. A u užurbanom, užurbanom životu koji živimo, visoki standardi koje Orgain primenjuje na svoje proizvode omogućavaju pojedincima da se usredsrede na ishranu visokog kvaliteta kada nemamo vremena ili energije da provodimo sate u kuhinji.”

Pošto su mnogi oboleli od raka i preživeli motivisani da traže intervenciju u ishrani kako bi poboljšali kvalitet života, ovo predstavlja priliku za zdravstvene radnike da upute pacijente registrovanom dijetetičaru. Američki institut za istraživanje raka izdao je preporuke za život dobro sa rakom i dalje koje uključuje preporuku za pacijente sa rakom da pitaju svog doktora o uputu registrovanom dijetetičaru i sertifikovanom fiziologu za vežbanje kako bi se fokusirali na zdrave promene koje mogu pomoći pacijentima da se nose sa rakom. .7

 

Izvor:Orgain Healthcare

 

 

1 Sung H. Ferlay J. Siegel R. Laversanne M. Soerjomataram I. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA A Cancer Journal for Clinicians 2021; 0:1-41. doi: 10.3322/caac.21660.
2 Lortent-Tieulent J. Georges D. Bray F. Vaccarella S. Profiling Global Cancer Incidence and Mortality by Socioeconomic Development. International Journal of Cancer 2020; 147:3029-3036. DOI: 10.1002/ijc.33114
3 Sullivan E. Rice N. Kingston E. Kelly A. Reynolds J, et al. A National Survey of Oncology Survivors Examining Nutrition Attitudes, Problems and Behaviours, and Access to Dietetic Care Throughout the CancerJjourney. Clinical Nutrition ESPEN 2021; 41:331-339. https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2020.10.023
4 Aoyagi T. Terracina K. Raza A. Matsubara H. Takabe K. Cancer Cachexia, Mechanism and Treatment. World Journal of Gastointestinal Oncology 2015; 7(4):17-29. DOI: 10.4251/wjgo.v7.i4.17
5 Gangadharan A. Eun Choi S. Hassan A. Ayoub NM. Durante G, et al. Protein Calorie Malnutrition, Nutritional Intervention and Personalized Cancer Care. Oncotarget 2017; 14:24009-24030.
6 Baldwin C. Spiro A. Ahern R. Emery P. Oral Nutritional Interventions in Malnourished Patients with Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of the National Cancer Institute 2012;104:371–385. DOI: 10.1093/jnci/djr556
7 American Institute for Cancer Research. Living Well with Cancer and Beyond. 2019. Available at: https://www.aicr.org/wp-content/uploads/2020/01/CancerResource2019-1.pdf, accessed 3/28/2021.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *