Koliko najviše vitaminaD3 sme da se unese dnevno?
0
0
Označite kao spam
Posted by Maksic Neda
Pitanje postavljeno 13 априла, 2020 12:57 pm
76 pregleda
Javno pitanje
Dodajte komentar
0
Privatni odgovor

Preporučena dnevna je od 1000 do 2000IU i to u kontinuitetu od 2 do 6 meseci. Za osteomalaciju je preporučena dnevna doza, koja je i zvanično stav Mayo klinike, 2000IU. Izuzetno velike dnevne doze se danas preporučuju kod preventive karcinoma dojke, colona, prostate i sve veća preporuka izvanredno velikih doza kod MS, ali pod kontrolom lekara.
Ne sme se uzimati kod hiperkalciemije, pseudohipoparatiroidizma (poremećaj metabolizma paratiroidnog hormona).
Posebne mere opreza treba primeniti kod pacijenata sa poremećenim izlučivanjem kalcijuma i fosfata urinom, koji su na terapiji derivatima benzotiazidina (lekovi koji stimulišu izlučivanje mokraće) i kod nepokretnih pacijenata (rizik od hiperkalciemije (povišeni nivo kalcijuma u krvi) i hiperkalciurije (povišeni nivo kalcijuma u mokraći). Kod ovih pacijenata treba da se prate nivoi kalcijuma u krvi i mokraći.
Sa oprezom ga treba uzimati i kod pacijenata koji boluju od sarkoidoze

Dr Sanja Antić Vukosavljević

Označite kao spam
Posted by (Pitanja: 1, Odgovori: 1)
Odgovoreno 13 априла, 2020 2:29 pm
Dodajte komentar